Świadectwo politycznej dojrzałości

Świadectwo politycznej dojrzałości

We wtorek (25.06) litewski Sejms jednogłośnie przyjął rezolucję z okazji 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Uchwałę tej samej treści przyjął wcześniej Sejm. Litewscy posłowie wysłuchali także specjalnego przesłania od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Sejmy Polski i Litwyj zgadzają się co do tego, że Unia Lubelska była „świadectwem dojrzałości politycznej elit politycznych obu państw”. Powstała w jej wyniku Rzeczpospolita Obojga Narodów, była, zdaniem obu parlamentów, „pomostem pomiędzy Wschodem a Zachodem, ostoją demokracji i prawdziwym Antemurale Christianitatis…

przeczytaj...

Równouprawnienie? A co to takiego?

Równouprawnienie? A co to takiego?

Na tym jednak jego przygoda z fundacją nie zakończyła się. Już w kilka dni po publikacji, poprzez komunikator facebooka otrzymał groźby procesu sądowego. Ich autorką była Anna M., była żona p. Rafała. Odezwał się też komunikator fundacji.  – Pojawiły się żale, że mimo dobrych rad, zająłem się tą sprawą – relacjonuje dziennikarz.

przeczytaj...