40-lecie Zespołu Pieśni i Tańca „Ostrowiacy”

W niedzielę 9 czerwca w Ostrowie na Podkarpaciu pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu świętowano jubileusz 40-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Ostrowiacy”. W uroczystościach, które rozpoczęła Msza Św. w asyście księży – byłych członków zespołu wziął udział Marek Kuchciński, który w swoim wystąpieniu do licznie zgromadzonych mieszkańców Ostrowa i przedstawicieli władz samorządowych podkreślił, że zespół, poprzez swoją działalność artystyczną “promuje piękno nie tylko lokalnej ludowości, ale i krajowej kultury Polski”. – Wasza aktywność promuje zasobną i bogatą tradycję kulturową i folklorystyczną regionu. Krzewienie polskiej kultury folklorystycznej to promocja regionu i kraju, to przypominanie o pięknej historii i tradycji – wskazał marszałek Kuchciński.

Marszałek Sejmu zwrócił uwagę, że okres 40-letniej działalności “Ostrowiaków” zaowocował uznaniem zarówno w kraju jak i poza jego granicami. – Wielokrotnie występowaliście poza granicami kraju prezentując zagranicznej publiczności bogactwo polskiego folkloru – przyśpiewki, pieśni i tańce. Polki, mazury i polonezy zapadają w pamięć. A mnogość barw dodaje elegancji i szyku. Wasze kolorowe stroje oddające wzory etnograficzne i historyczne fantastycznie współgrają z prezentowanym na scenie repertuarem. Dziękuję za Waszą działalność i promocję regionu – powiedział Marek Kuchciński.

Obchody, w których wzięli udział również poseł na Sejm RP Anna Schmodt-Rodziewicz, wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, i starosta powiatu jarosławskiego Tadeusz Chrzan zakończył jubileuszowy koncert. Zespół Pieśni i Tańca „Ostrowiacy” powstał 17 czerwca 1979 r. „Ostrowiacy” zostali zauważeni i docenieni, co znalazło wyraz w licznych zaproszeniach na występy w kraju i za granicą. Zespół brał także udział w licznych nagraniach radiowych i telewizyjnych, w których prezentował melodie i przyśpiewki ostrowieckie, przeworskie, rzeszowskie, krośnieńskie i inne. Jednym z ważniejszych był cykliczny program Telewizji Polskiej „Mapa Folkloru”, który został wyemitowany 6 stycznia 1986 roku. Atutem „Ostrowiaków” oprócz tańców i przyśpiewek jest szacowana na wartość kilkuset tysięcy złotych, bogata kostiumeria zespołu, będąca unikalna składnicą regionalnych strojów ludowych, wiernie dokumentujących wzory etnograficzne i historyczne, a także harmonijnie współgrającą z prezentowanym na scenie folklorem.

Leave a Comment