Facebook i lewacka demokracja

W apolityczność i poszanowanie reguł demokratycznych przez decydentów facebooka nie wierzy już nawet żadne dziecko. Cenzura, blokowanie niewygodnych dla lewicy postów czy wręcz zamykanie kont osób przywiązanych do tradycyjnych zasad społecznych stały się normą. Ostatnio jednak facebook poszedł o krok dalej.

Przygotowując materiał prasowy, chciałem się podzielić ze znajomych treścią jednego z artykułów znalezionych w sieci. Skopiowałem wiec adres i posłałem mu z prośbą o zapoznanie się. Radość moja nie trwała zbyt długo. Za moment na ekranie ujrzałem notatkę, z której wynikało, że przekazując ten link naruszam standardy facebooka: ”

  • http://sites.google.com/site/maciejwojewodka

    Nie można udostępnić wiadomości, ponieważ ten link narusza nasze Standardy społeczności

  • Jeżeli uważasz, że nie jest to sprzeczne z naszymi Standardami społeczności, powiadom nas o tym.

Zauważmy, że w tym przypadku nie chodziło o opublikowanie niewygodnego linka na tablicy (tzw. osi czasu)  a jedynie przesłanie go do jednej osoby. Cóż to za zakazana strona i jakież niecne treści prezentuje? Jak każdy z Państwa może się przekonać, nie ma tam nic gorszącego, ani sprzecznego z prawem.

Już pierwszy zamieszczony tam tekst przedstawia założenia programowe grupy osób zabiegających o dobro dziecka w rozbitych rodzinach. We wstępie czytamy:

Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica – to niesformalizowana grupa osób, której nieobojętny jest los dziecka, pozbawionego możliwości cieszenia się stałą miłością i obecnością, w jego życiu, obojga prawidłowo postępujących rodziców – taty i mamy. Jest ruchem obywatelskim działającym na rzecz ochrony praw dziecka, w tym obszarze.

Misja Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica – to nagłaśnianie i dążenie do przeciwdziałania, w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa niekorzystnej sytuacji, spowodowanej efektami funkcjonujących obecnie rozwiązań prawnych – z zakresu sprawowania pieczy nad dzieckiem (w tym psychicznymi, emocjonalnymi, społecznymi, cywilizacyjnymi i religijnymi), a także przedstawianie propozycji dążeń na rzecz naprawy sytuacji, aby dzieci mogły cieszyć się stałą miłością i obecnością w swoim życiu obojga prawidłowo postępujących rodziców – taty i mamy, nawet po rozpadzie ich związku.

Zarazem jesteśmy przeciwni przedmiotowemu traktowaniu dziecka przez rodzica, rodziców, inne osoby i instytucje oraz prawo.

W ramach funkcjonowania Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica prowadzona jest wielowątkowa kampania społeczna, zorganizowana w skoordynowany sposób – w świecie realnym i w Internecie.

Odpowiedź może być tylko jedna: facebook czyni to w trosce o demokrację i wolność słowa (dla swoich).

Leave a Comment