Ks. Bartosz Tokarski wyświęcony

W sobotę 29 czerwca 2019 r. bp Bernard Fellay udzielił w Zaitzkofen w Bawarii święceń kapłańskich 2 diakonom – wśród nich był Polak, dk. Bartosz Tokarski FSSPX.

Mamy więc kolejnego – w dobie powszechnego upadku kapłaństwa w Polsce – kapłana na wzór Melchizedeka, na wzór samego Chrystusa.

Niemiecki dystrykt Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X przeprowadził transmisję live ze świeceń, poinformował portal wrealu24.pl.

Leave a Comment