Symbol, który przywołuje pamięć

W czwartek 27 czerwca na skwerze Sybiraków w Warszawie odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku upamiętniającego 30. rocznicę reaktywowania Związku Sybiraków. Organizatorem wydarzenia był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Zarząd Główny Związku Sybiraków. List okolicznościowy do zgromadzonych gości wystosował marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

„Związek Sybiraków w powszechnej świadomości Polaków jest organizacją – symbolem, który przywołuje pamięć o pokoleniach powstańców, żołnierzy i całych rodzin wywiezionych w głąb nieprzyjaznej obcej ziemi. Dzisiejsza uroczystość stanowi zatem okazję, by przypomnieć historię Związku, a jednocześnie podkreślić jego rolę w pielęgnowaniu pamięci o Polakach, którzy doświadczyli życia za Uralem” – napisał w korespondencji Marszałek Sejmu.

Marszałek Kuchciński przypomniał, że syberyjskie losy to nie tylko ból zsyłki i katorżnicze cierpienie, lecz także patriotyczna, kulturotwórcza oraz gospodarcza działalność naszych rodaków. „Rodowód Związku wywodzi się z czasów Niepodległej, jednak jego historia i idee wciąż są mało znane. Ufam, że dla przechodniów obelisk upamiętniający 30. rocznicę reaktywowania tej organizacji stanie się zachętą do wejrzenia w głąb tradycji i poznania biografii osób, które niegdyś i dziś ją tworzyły” – dodał.

Leave a Comment