Walka i męczeństwo polskiej wsi

W czwartek w sejmowym holu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „817 – poznaj tę historię”. Inicjatorami wydarzenia były poseł Maria Zuba i Ewa Kołomańska z Towarzystwa Inicjatyw Mieszkańców „TIM” w Suchedniowie. List okolicznościowy do uczestników wernisażu skierował marszałek Sejmu Marek Kuchcński.

W korespondencji Marszałek Sejmu przypomniał, że w tym roku, 12 lipca, obchodzić będziemy po raz drugi Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Święto to ustanowione zostało przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby w szczególny sposób podkreślić, jak ważna jest pamięć o odwadze i ofiarności polskich chłopów.

Wystawa jest swoistym hołdem pamięci złożonym tym, którzy wiernie służyli Ojczyźnie podczas II wojny światowej. „Symbolem niemieckich zbrodni popełnionych w tamtym czasie jest przeprowadzona z wyjątkowym okrucieństwem pacyfikacja Michniowa, którego mieszkańcy za pomoc niesioną partyzantom zostali w okrutny sposób wymordowani, a miejscowość spalona. Hitlerowcy nie znali litości, a przemoc była ich jedyną odpowiedzią na wszelkie przejawy przywiązania do idei wolności. Nie zdołali jednak zniszczyć głęboko zakorzenionego poczucia dumy z polskości oraz ducha walki o niepodległe państwo” – czytamy w korespondencji.

Marszałek Sejmu podkreślił, że „Naszą wspólną powinnością jest przekazać kolejnym pokoleniom Polaków wiedzę o walce i męczeństwie polskiej wsi. To bowiem wciąż jeszcze za mało upowszechniony wątek naszych dziejów. Dlatego raz jeszcze dziękuję za zaprezentowanie tej ekspozycji w Sejmie RP i głęboko ufam, że dla wielu zwiedzających wystawa stanie się bodźcem do lepszego poznania tej ważnej karty historii naszego narodu”.

Wystawa ukazuje różne formy terroru stosowanego wobec społeczności wiejskich w czasie II wojny światowej. Jedną z najbardziej brutalnych akcji represyjnych były pacyfikacje wsi (mordowanie mieszkańców, rabunek mienia i niszczenie zabudowań). W granicach współczesnej Polski represjonowanych zostało 817 wsi i dziesiątki tysięcy ludzi. Za każdą akcją, kryje się historia naznaczona cierpieniem: przebieg tragicznych wydarzeń, losy mieszkańców spacyfikowanych wsi i próba odbudowy po pacyfikacji. Wystawa ukazuje tragizm wojny, stąd pojawiają się w niej treści dotyczące ogólnego obrazu okupacyjnej rzeczywistości, wątki szczegółowe czy konkretne historie. Autorka wyeksponowała rolę Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Oddziału Muzeum Wsi Kieleckiej jako miejsca dokumentowania i upamiętniania tragicznych zdarzeń, nie tylko w odniesieniu do okupacji niemieckiej, ale również represji i terroru ze strony Związku Sowieckiego oraz ludobójstwa dokonanego przez UPA.

Autorką wystawy jest dr Katarzyna Jedynak, projekt graficzny opracował Grzegorz Chorążek oraz pracownicy Muzeum Wsi Kieleckiej.

Wystawa jest jednym z elementów obchodów 76. rocznicy pacyfikacji Michniowa oraz Dnia Pamięci Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Leave a Comment