Wciąż zdumiewa

W dniach 6-7 lipca br. marszałek Sejmu Marek Kuchciński przebywał w stolicy Litwy. Głównym punktem wizyty było otwarcie wystawy „Lublin – miasto Unii Litewsko-Polskiej w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Marek Kuchciński uczestniczył również w uroczystościach rocznicowych akcji Armii Krajowej „Ostra Brama” organizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kalwarii Wileńskiej. W wydarzeniu po raz pierwszy wzięła udział delegacja parlamentu litewskiego na czele z posłem Emanuelisem Zingerisem.

– Unia Lubelska do dziś zdumiewa swoim rozmachem, swoją wielkością i swoim nowatorstwem. Oparta była na fundamentalnej zasadzie, która przesądziła o jej sukcesie. Tą fundamentalną zasadą była dobrowolność i równoprawność, którą najpełniej definiowało pochodzące z tamtych czasów zawołanie „wolni z wolnymi, równi z równymi” – mówił podczas inauguracji ekspozycji w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich marszałek Kuchciński. Ekspozycja objęta jest honorowym patronatem Marszałka Sejmu i Przewodniczącego Seimasu.

Marszałek zauważył, że czynnikiem, który zespalał nowo powołany związek państwowy i czynił go tak silnym, była identyfikacja obywateli ze swoim państwem. – Powstała wspólnota duchowa, kulturalna, wspólnota wiary i wartości. Wyzwoliła ona prawdziwe moce twórcze i budziła podziw sąsiadów. Ale przede wszystkim dawała naszym przodkom bezpieczeństwo – stwierdził Marek Kuchciński.

– Blisko 400 lat po zawarciu Unii Lubelskiej narody Europy przystąpiły do tworzenia nowej wartości, która następnie rozwijała się i stała się swojego rodzaju sukcesorem Unii Lubelskiej. To Unia Europejska, w skład której wchodzimy my, a do czego dążą niektórzy z naszych sąsiadów. W tamtych czasach wspólne państwo wyzwoliło w nas myślenie wspólnotowe i sojusznicze. I mimo, że Unia nie istnieje już w sensie prawnym, myślenie to wciąż jest obecne i przyczynia się do zacieśniania naszej współpracy dwustronnej, regionalnej i europejskiej oraz więzi sojuszniczych w ramach NATO. Uważamy to za bezpośrednie dziedzictwo wielkiej Unii Lubelskiej – ocenił Marszałek Sejmu.

W ramach ekspozycji w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich zaprezentowano obraz Jana Matejki, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy w historii pt. „Unia Lubelska”. Dzieło powstało w 300. rocznicę podpisania Unii Polsko-Litewskiej. Przedstawia moment uroczystego odczytania i zaprzysiężenia dokumentu.

– Istotą Rzeczypospolitej Obojga Narodów była równoprawność Litwy w Unii, gdzie nastąpiło spotkanie i połączenie obu państw w dziedzinie parlamentaryzmu, polityki zagranicznej, obronnej, walutowej. Dlatego jesteśmy dziś w Wilnie z wielkim dziełem Jana Matejki, które łączy w sobie wszystkie możliwe płaszczyzny. Jest monumentalnym dziełem dokumentującym to wielkie wydarzenie. Ukazuje relacje polsko-litewskie, ukoronowane zawarciem Unii, jako pewną ciągłość i proces, ponieważ niektóre z postaci z obrazu nie żyły już w momencie zawierania Unii, ale swoim życiem przyczyniły się do jej finalizacji. Udział Króla, Prymasa, Duchowieństwa i wielkich postaci obojga narodów, a nade wszystko krzyża pokazuje, że jest to dzieło wielkie – mówił o dziele Jana Matejki marszałek Kuchciński.

W swoim przemówieniu Marszałek Kuchciński nawiązał również do obchodzonego na Litwie 6 lipca Dnia Państwowości-Dnia Koronacji Króla Mendoga. – 450 lat temu zawarliśmy związek państwowy z Litwą, patrząc w przyszłość, ale szanując również jej dziedzictwo. Dzisiaj, w Dniu święta Litewskiej Państwowości chcemy pokłonić się temu dziedzictwu i uczcić moment, w którym narodziła się Litwa jako zjednoczone państwo. To dzień w którym na skroniach księcia Mendoga spoczęła królewska korona, co było informacją dla sąsiadów i Europy, że naród litewski zajmuje należne mu miejsce w świecie zachodnim. W tym dniu dumy i radości pragnę złożyć narodowi litewskiemu życzenia wszelkiej pomyślności – oświadczył Marszałek Sejmu.

Z kolei przewodniczący litewskiego Seimasu Viktoras Pranckietis podkreślił, że hasło wolności i wspólnoty pozostaje ciągle aktualne. – „Nawet gdy po 200 latach utraciliśmy swe państwo, obywatele Rzeczypospolitej Obojga Narodów w powstaniach listopadowym i styczniowym stanęli do wspólnej walki z hasłem: „Za naszą i waszą wolność” – mówił Viktoras Pranckietis.

-Rozumiemy, że działając wspólnie, możemy osiągnąć więcej, być bardziej bezpiecznymi – zaznaczył Przewodniczący Seimasu, dziękując równocześnie za możliwość pokazania obrazu „Unia Lubelska” w Wilnie i możliwość wzięcia udziału w obchodach 450. rocznicy podpisania Unii Lubelskiej, które odbyły się 30 czerwca w Lublinie.

W uroczystości otwarcia wystawy wziął udział również prezydent elekt Republiki Litewskiej Gitanas Nauseda. Podczas spotkania z przedstawicielami mediów marszałek Sejmu Marek Kuchciński odniósł się do spotkania z Gitanasem Nausedą. – Przede wszystkim pogratulowałem Panu Prezydentowi zwycięstwa i tej okoliczności, że cztery dni po zaprzysiężeniu przybędzie do Warszawy z pierwszą wizytą. To jest bardzo symboliczna sprawa – zaznaczył Marek Kuchciński.

W sobotnie popołudnie, tuż przed otwarciem wystawy, marszałek Sejmu Marek Kuchciński wziął udział uroczystościach poświęconych 75. rocznicy akcji Armii Krajowej „Ostra Brama”, w Kalwarii Wileńskiej. To największe jak dotąd uroczystości rocznicowe Operacji „Ostra Brama” z udziałem …Wojsko Polskie, weteranów z Polski, Litwy, Białorusi oraz innych państw, działaczy opozycji antykomunistycznej, harcerzy,… organizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. O wyjątkowym charakterze tegorocznych obchodów świadczy także udział delegacji parlamentu litewskiego, po raz pierwszy w historii.

– Nasze narody mają za sobą, obok dni chwały, również wiele tragicznych wydarzeń, które niszczyły nasze państwa, ich wolność i dorobek. Nie udało się jednak zniszczyć bohaterstwa i niezłomności. Dzisiejsza 75. rocznica operacji wyzwolenia Wilna po kryptonimem „Ostra Brama” jest tego świadectwem. Dlatego pragnę się pokłonić wszystkim uczestnikom tej heroicznej Akcji. Okryła ona Was nieśmiertelną chwałą i weszła na stałe do historii bohaterstwa jako symbol poświęcenia polskiego Żołnierza – mówił marszałek Marek Kuchciński do zgromadzonych w Kalwarii Wileńskiej.

– Dziś jesteśmy wolni i bezpieczni. Staramy się wyciągać właściwe wnioski z historii. Dziś jesteśmy z Litwą we wspólnym sojuszu obronnym, najpotężniejszym na świecie – w NATO. Nasze miejsce jest na zawsze w Europie, do której przynależymy wspólnie od zarania dziejów. Bądźmy zawsze razem i w myśli, i działaniu. Czcijmy naszych bohaterów walki o wolność. Niech spoczywają w pokoju wiecznym, otoczeni naszą czcią, wdzięcznością i modlitwą – podkreślił Marek Kuchciński.

Po uroczystości w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich polskie i litewskie delegacje wzięły udział we wspólnym wykonaniu hymnu państwowego Republiki Litewskiej – Tautiška giesmë – wraz ze Światową Wspólnotą Litewską i chórem chłopięcym Ąžuoliukas na Dziedzińcu Głównym Pałacu.

W niedzielę marszałek Sejmu Marek Kuchciński wraz z delegacją uczestniczył we mszy św. w Kościele św. Ducha. Wizytę w Wilnie zakończyło złożenie wieńca na Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie. Spoczywa tam Maria Piłsudska, obok złożono w kryształowej urnie serce jej syna Józefa.

Podczas wizyty stronę polską, oprócz Marszałka Sejmu, reprezentowali także: poseł Tadeusz Aziewicz, wiceprzewodniczący Delegacji Sejmu i Senatu do ZP Polska-Litwa i wiceprzewodniczący Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej, przedstawiciel P-LGP poseł Józef Leśniak oraz zastępca Szefa Kancelarii Sejmu Adam Podgórski.

Leave a Comment