Prezydent Andrzej Duda – jest decyzja SN

Prezydent Andrzej Duda – jest decyzja SN

Sąd Najwyższy orzekł, że czerwcowe wybory są ważne. Uchwałę o ważności wyborów prezydenckich Sąd Najwyższy podjął w czasie posiedzenia, które trwało niespełna pół godziny. Wzięła w nim udział cała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Andrzej Duda złoży w czwartek przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpocznie drugą pięcioletnią kadencję prezydencką; wygłosi też orędzie przed ZN i przejmie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RR. O godz. 10 na sali plenarnej w Sejmu rozpocznie się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego…

przeczytaj...

How to start building a family tree

How to start building a family tree

The trend of building family trees, that broke out at the end of the 20th century, continues. Many people try to document their family history and look for ancestors. On the pages of the Polish Genealogy you will find a guide on how to get started to bring in good results. First steps of your genealogical research: 1. On a large sheet of paper, sketch your family tree. Thanks to that you will know what…

przeczytaj...

Drzewo genealogiczne. Jak zacząć?

Drzewo genealogiczne. Jak zacząć?

Moda na budowanie drzew genealogicznych, która wybuchła pod koniec XX wieku, trwa nadal. Wiele osób stara się dokumentować historię swojej rodziny i szukać przodków. Na stronach Polskiej Genealogii znajdziesz poradnik, jak zabrać się do pracy, aby przyniosła dobre rezultaty. Pierwsze kroki przy budowie drzewa: 1. Na dużym arkuszu papieru naszkicuj swoje drzewo genealogiczne. Dzięki temu zorientujesz się, jakie dane na temat rodziny już posiadasz, a czego musisz zacząć szukać. To jest pierwszy, podstawowy i obowiązkowy…

przeczytaj...

Wyniki ósmoklasistów

Wyniki ósmoklasistów

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła dziś 31 lipca br. wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu br. W briefingu wzięli udział: Marzena Machałek sekretarz stanu w MEN, Maciej Kopeć podsekretarz stanu w MEN oraz Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. – Dziękujemy wszystkim, że egzamin się odbył. Wyniki są bardzo dobre, mimo że był przeprowadzany w trudnym czasie i przy obostrzeniach sanitarnych – powiedziała wiceminister Marzena Machałek podczas briefingu. Podkreśliła, że decyzja o przeprowadzeniu tego egzaminu…

przeczytaj...