Dofinansowano najmłodszych

Urząd Gminy w Czosnowie pochwalił się, że w związku z oddaniem nowej sali gimnastycznej przy ZS-P w Kazuniu Nowym Gmina Czosnów otrzymała dofinansowanie do sprzętu i pomocy dydaktycznych w wysokości 40 tys. na doposażenie sali w ramach oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Leave a Comment