Nasielskie Lwy

W dniu 10 listopada 2020 roku na Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się – z uwagi na panującą pandemię COVID-19 – wyjątkowo kameralne, oficjalne ogłoszenie laureata tegorocznej nagrody  „Lew Nasielska”.

Decyzją Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” w tym roku statuetka trafiła na ręce Pana Stanisława Tyca oraz pośmiertnie uhonorowano nią Pana Adama Stamirowskiego.

Nagrody wręczył osobiście Pan Andrzej Waldemar Kordulewski – Zastępca Burmistrza Nasielska wraz z Członkami Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” – Panem Marianem Wasierzyńskim i Panem Krzysztofem Kowalskim.
Pan Stanisław Tyc odbierając nagrodę podziękował swoim współpracownikom, całej Kapitule, członkom Rajdów Rowerowych i wielu innym osobom. Nagrodę w imieniu Pana Adama Stamirowskiego odebrał syn – Pan Marek Stamirowski. Kapituła Nagrody „Lew Nasielska” wyróżniła także dyplomem uznania za krzewienie w świadomości Polaków prawdy historycznej o wydarzeniach wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku, mającej miejsce na terenie Gminy Nasielsk Pana prof. dr hab. Lecha Wyszczelskiego.

Leave a Comment