Powołanie Rady Prezydenckiej

Relacje polsko-litewskie są dobrosąsiedzkie i przyjazne; wierzę, że uda się podnieść je na jeszcze wyższy poziom, ma temu służyć m.in. Rada Prezydencka – podkreślał w Wilnie Prezydent Andrzej Duda na wspólnej konferencji z Gitanasem Nausėdą.
Wśród tematów rozmów Prezydentów były relacje dwustronne Polski i Litwy, sytuacja na Białorusi, współpraca w ramach Inicjatywy Trójmorza, a także kwestie wiążące się z nowym budżetem UE.
Andrzej Duda wskazywał, że jego wizyta na Litwie ma wymiar symboliczny – m.in. przypada na okres powyborczy na Litwie, kiedy dochodzi do zmiany władzy i formowania rządu. – Myślę, że należy to odczytywać w ten sposób, że ta wizyta się odbywa, ponieważ relacje polsko-litewskie są niezależne od zmian na litewskiej scenie politycznej. Podobnie, jestem przekonany, są niezależne od zmian na polskiej scenie politycznej – mówił. Podkreślał, że są to relacje dobrosąsiedzkie i przyjazne, to relacje dwóch narodów związanych wielką wspólną historią.
W środę Prezydenci obu krajów zainaugurują obrady forum gospodarczego, którego uczestnicy w formule telekonferencji będą omawiać sposoby na zniwelowanie negatywnych skutków pandemii koronawirusa dla gospodarek Polski i Litwy.

Leave a Comment