Uszczególnie uzdolnione z Wojszczyc

Dwie uczennice klasy VII Szkoły Podstawowej w Wohszczycach, Zuzanna Ziemkiewicz oraz Oliwia Krakowiak zostały stypendystkami w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka. Organizatorem programu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie i skierowany był do szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Konkurencja była ogromna, tym większa nasza duma i radość z ich sukcesu. Za przyznaną nagrodę dziewczynki będą mogły rozwijać swoje talent i pasje.

Leave a Comment