Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika gen. Józefa Hallera, w czasie śpiewu Hymnu Polskiego, policja amerykańska, w obecności Konsula Generalnego RP, aresztowała darczyńcę i ambasadora Orchard Lake p. Janusza Rolanda, którego jedynym “przewinieniem” jest walka o utrzymanie Polskiego Seminarium w Orchard Lake. Przedstawiciele Polonii w Detroit twierdzą, że Rada Regentów i Radziłowski muszą natychmiast poddać się do dymisji. Obrażono bowiem Polski Hymn Narodowy, Polskiego Konsula, biskupa, będącego przedstawicielem arcybiskupstwa w Detroit i zebraną Polonię. Czegoś takiego jeszcze w historii Polonii nie było! Według przekazu Polaków obecnych na uroczystości Pana Rolanda wskazał policji Radziłowski, mianowany ostatnio przez zarząd Misji Polskiej dyrektorem tejże instytucji. Przypominamy, że na czele Misji Polskiej, zwanej obecnie Polskim Instytutem Badawczym stoi honorowy konsul R, Walawender.

Jacek Matysiak