Oświadczenie Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Wydział Prezydialny,
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Oświadczenie Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
w sprawie zbezczeszczenia pamięci polskich żołnierzy spoczywających
na cmentarzu w Surkontach

Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyraża najwyższe oburzenie wobec barbarzyńskiego aktu dewastacji cmentarza w Surkontach, gdzie spoczywają bohaterscy żołnierze Armii Krajowej polegli w obronie Ojczyzny.

To kolejny bestialski zamach reżimowych władz Białorusi wymierzony w pamięć o polskich Bohaterach. Zrównując z ziemią miejsce spoczynku żołnierzy Armii Krajowej, władze reżimu Łukaszenki nie tylko kontynuują swoją antypolską politykę, ale także uderzają w podstawowe wartości poszanowania godności każdego człowieka. Nie możemy milczeć wobec kolejnych bestialskich działań władz Białorusi, które dla potrzeb własnej propagandy nie cofają się wobec najbardziej odrażających i nieludzkich zachowań.

Niszczenie polskich nekropolii to narzędzia, jakimi posługują się władze reżimu Łukaszenki, aby deptać prawdę i pamięć historyczną. Jest to akt biegunowo odległy od zachowań, jakimi winny cechować się cywilizowane państwa i narody.

Mamy nadzieję, że nadejdzie czas, gdy zleceniodawcy i sprawcy tej ohydnej zbrodni dokonanej na polskim miejscu pamięci, poniosą zasłużoną karę.
W ujęciu historycznym już dziś skazali się na wieczną infamię!

    Przewodniczący Rady

                                                   Mjr Bogusław Nizieński

                                               sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz.

Kawaler Orderu Orła Białego

Leave a Comment