Prezydent Andrzej Duda – jest decyzja SN

Prezydent Andrzej Duda – jest decyzja SN

Sąd Najwyższy orzekł, że czerwcowe wybory są ważne. Uchwałę o ważności wyborów prezydenckich Sąd Najwyższy podjął w czasie posiedzenia, które trwało niespełna pół godziny. Wzięła w nim udział cała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Andrzej Duda złoży w czwartek przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpocznie drugą pięcioletnią kadencję prezydencką; wygłosi też orędzie przed ZN i przejmie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RR. O godz. 10 na sali plenarnej w Sejmu rozpocznie się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego…

przeczytaj...

How to start building a family tree

How to start building a family tree

The trend of building family trees, that broke out at the end of the 20th century, continues. Many people try to document their family history and look for ancestors. On the pages of the Polish Genealogy you will find a guide on how to get started to bring in good results. First steps of your genealogical research: 1. On a large sheet of paper, sketch your family tree. Thanks to that you will know what…

przeczytaj...

Drzewo genealogiczne. Jak zacząć?

Drzewo genealogiczne. Jak zacząć?

Moda na budowanie drzew genealogicznych, która wybuchła pod koniec XX wieku, trwa nadal. Wiele osób stara się dokumentować historię swojej rodziny i szukać przodków. Na stronach Polskiej Genealogii znajdziesz poradnik, jak zabrać się do pracy, aby przyniosła dobre rezultaty. Pierwsze kroki przy budowie drzewa: 1. Na dużym arkuszu papieru naszkicuj swoje drzewo genealogiczne. Dzięki temu zorientujesz się, jakie dane na temat rodziny już posiadasz, a czego musisz zacząć szukać. To jest pierwszy, podstawowy i obowiązkowy…

przeczytaj...

Wyniki ósmoklasistów

Wyniki ósmoklasistów

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła dziś 31 lipca br. wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu br. W briefingu wzięli udział: Marzena Machałek sekretarz stanu w MEN, Maciej Kopeć podsekretarz stanu w MEN oraz Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. – Dziękujemy wszystkim, że egzamin się odbył. Wyniki są bardzo dobre, mimo że był przeprowadzany w trudnym czasie i przy obostrzeniach sanitarnych – powiedziała wiceminister Marzena Machałek podczas briefingu. Podkreśliła, że decyzja o przeprowadzeniu tego egzaminu…

przeczytaj...

Nie wiem, nie widziałem, nie słyszałem

Nie wiem, nie widziałem, nie słyszałem

Kiedy Piotr był na dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra grzejącego się przy ogniu, przypatrzyła mu się i rzekła: “I tyś był z Nazarejczykiem Jezusem”. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: “Nie wiem i nie rozumiem, co mówisz”. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, widząc go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: “To jest jeden z nich”. A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy…

przeczytaj...

Nowy impuls

Nowy impuls

Rada Ministrów przyjęła kierunkowo projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody. Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (do 75 proc. czynszu). W tym roku przeznaczymy na to 420 mln zł. Z kolei gminy będą mogły otrzymać większe wsparcie na budowę mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. Projekt został…

przeczytaj...

Festiwal Kultury Tatarskiej w 2020 r. nie odbędzie się

Festiwal Kultury Tatarskiej w 2020 r. nie odbędzie się

Związek Tatarów RP opublikował przykry komunikat: Szanowni Państwo, mając na uwadze aktualną sytuację związaną z pandemią koronawirusa oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników wydarzenia, postanowiliśmy, że tegoroczna edycja Festiwalu Kultury Tatarskiej nie odbędzie się. Ponieważ tej wyjątkowej atmosfery zabawy, tańca, przepysznych potraw oraz emocji związanych z jazdą konną nie da się przenieść w świat wirtualny, mamy nadzieję spotkać się z Państwem osobiście w przyszłym roku. Na pocieszenie zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z Festiwalu…

przeczytaj...

Szlakiem Orlich Gniazd

Szlakiem Orlich Gniazd

„Lewa wolna! Jedziemy jeden za drugim! Zachowujcie odstępy!” – takie polecenia mogli usłyszeć chłopcy, którzy w lipcu br. uczestniczyli w obozie wakacyjnym w Domaniewicach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Wielu z nich już wiedziało, co ich czeka pod opieką brata Maksymiliana FSSPX: codzienna Msza św., katechezy, różaniec, cisza nocna i wymagające wycieczki – rzeczy, które niejednemu chłopcu mogłyby wydawać się trudne… a jednak zdecydowali się po raz kolejny przyjechać. Uczestnicy dysponowali rowerami (dostarczyli je rodzice, jeden wierny…

przeczytaj...

Uzupełnienie podstawy programowej

Uzupełnienie podstawy programowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej uzupełniło podstawę programową w zakresie podstawowym o przedmiot język łaciński i kultura antyczna. Będzie on mógł być realizowany w klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum jako przedmiot do wyboru. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw. Na realizację przedmiotu język łaciński i kultura antyczna – zakres podstawowy w liceum ogólnokształcącym i technikum przewidziana jest jedna godzina tygodniowo w klasie I. Głównym założeniem zaproponowanej podstawy programowej tego przedmiotu jest wyposażenie uczniów, pod…

przeczytaj...

Sukces na szczycie Rady Europejskiej

Sukces na szczycie Rady Europejskiej

Polska będzie mogła skorzystać z ok. 139 mld euro w formie dotacji oraz ok. 34 mld euro w pożyczkach (w cenach bieżących) w ramach Wieloletnich Ram Finansowych i Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy. To pieniądze, które pozwolą odbudować i umocnić polską gospodarkę po pandemii koronawirusa, a także zrealizować unijne cele w latach 2021-2027. Niezwykle trudne i długie negocjacje doprowadziły do przyjęcia największego w historii UE pakietu budżetowego. Oznacza to potężny zastrzyk inwestycyjny dla całej Europy,…

przeczytaj...
1 2 3 4