Masażyści w drodze do równouprawnienia

Masażyści w drodze do równouprawnienia

Nigdy jeszcze w historii świata i ludzkości nie zdarzyło się, aby ludzie nie dążyli do podniesienia rangi swej pozycji, miejsca i uznania społecznego. Najczęściej nie chcieli pozostać na miejscach, które im przypadły zupełnie przypadkowo przez splot wydarzeń, okoliczności i czasu. Zawsze natomiast istniała ogromna determinacja zdobycia uznania w oczach innych, oraz uznania ważności i wartości własnej pracy i osoby. Można tłumaczyć to oczywiście na wiele sposobów, lecz mianownik zawsze będzie ten sam – to ludzka,…

przeczytaj...

Autobiografizm w twórczości Joanny Chmielewskiej

Autobiografizm w twórczości Joanny Chmielewskiej

Autobiografizm przedstawiany jest jako postawa twórcza, uwzględniająca w sposób widoczny doświadczenia i przeżycia twórcy. Autobiografizm nie ma charakteru dokumentalnego, ujawnia w różnych stylach i konwencjach podmiotowe „ja”, noszące pewne cechy autora, rzeczywiste lub prawdopodobne. Zagadnienie autobiografizmu w badaniach literackich pojawia się przede wszystkim w związku ze specyficznym, konkretnym gatunkiem literackim — autobiografią — posiadającym bogatą tradycję historycz-noliteracką, a także w związku z występowaniem pierwiastków autobio­graficznych w twórczości niektórych pisarzy, pierwiastków w sposób dyskursywny silnie przez autorów sygnalizowanych i eksponowanych…

przeczytaj...

Motywacje

Motywacje

Spoglądając na rynek prasowy szybko nasuwa się stwierdzenie, ze jest on – albo wydaje się już być nasycony do granic możliwości. Jednak mimo tego, wciąż rodzą się nowe pomysły wydawnicze, które po pewnym czasie przybierając już postać konkretnego tytułu próbują zawojować pewien segment rynku czytelniczego. Jednak lansowanie nowego tytułu wiąże się z niemałym ryzykiem powodowanym niebagatelnymi kosztami przygotowania i wydania tytułu. Popycha to wydawców do wykorzystania najnowszych metod sondowania rynku, do korzystania z technik testowania,…

przeczytaj...

Handel z Rosją, czy jest możliwy w czasie pokoju?

Handel z Rosją, czy jest możliwy w czasie pokoju?

Wymiana gospodarcza między dwoma państwami jest współcześnie, a i zawsze była, elementem szerszej polityki. Obecnie, demokratyczny świat kapitalistyczny niejednokrotnie poświęca wyższe wartości polityczne czy moralne dla doraźnych celów gospodarczych. Dobrym przykładem jest tu kokietowanie Chińskiej Republiki Ludowej przez rząd Stanów Zjednoczonych. Mimo olbrzymich nacisków obrońców praw człowieka, pomiędzy tymi krajami kwitnie modelowy handel dla korzyści amerykańskiego społeczeństwa i chińskiego rządu. W byłym bloku socjalistycznym sytuacja wyglądała zgoła odmiennie. Władza „ludowa” skłonna była poświęcić każde dobro…

przeczytaj...

Dziwne drogi historii

Dziwne drogi historii

Nie trudno jest mówić o ludziach w sytuacjach prostych i jednoznacznych. Nie trudno jest oceniać ich postępowanie, gdy wszystkie okoliczności są jasne i czytelne w swych kontekstach. Ba, ale i nietrudno zachować twarz, gdy sytuacja skłania tylko i wyłącznie do tego. Gorzej, gdy tak łatwo zbłądzić, bo nic nie jest do końca wiadome. Połowa wieku XVII. Polska. Z dzisiejszej perspektywy mogło się jeszcze wydarzyć wszystko. Mogło być tak, że pojazd z tablicą RP napędzany złotą…

przeczytaj...

Wołyń: To ludzie ludziom zgotowali ten los…

Wołyń: To ludzie ludziom zgotowali ten los…

W latach 1943-1945 ukraińskie organizacje OUN i UPA zamordowały przeszło 100 tysięcy Polaków, niezależnie od płci i wieku. Na lipiec 1943 roku przypada kulminacja tego bezwzględnego, bestialskiego mordu. Organizacje OUN i UPA Aby zrozumieć jak doszło do ludobójstwa na Wołyniu, trzeba zacząć od początku. Czyli powstania organizacji OUN i UPA. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) została utworzona w 1929 roku w Wiedniu. Jak mówili sami twórcy, jej celem było utworzenie niepodległego państwa ukraińskiego, na ziemiach uznawanych…

przeczytaj...

Adwent – tęskne wyczekiwanie na Zbawiciela

Adwent – tęskne wyczekiwanie na Zbawiciela

Dzwony wzywające na Msze Święte roratnie oznajmiły początek Adwentu. Kolejne cztery tygodnie katolicy na całym świecie będą wyczekiwać na przyjście Pana Jezusa. Symbolem tego okresu jest pieśń Niebiosa rosę.., oddająca tęsknotę narodu wybranego wyczekującego na obiecanego przez Boga Mesjasza. Jej początek to cytat z Księgi proroka Izajasza (Iz 45,8).   Ślady procesu kształtowania się Adwentu znajdujemy w decyzjach lokalnych Kościołów. Wiemy na przykład, że synod w Saragossie przeprowadzony w 380 roku nakazał wiernym, by od 17…

przeczytaj...

Bądź za życiem. Nie lękaj się. Odwagi!

Bądź za życiem. Nie lękaj się. Odwagi!

Do napisania tekstu odnośnie protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego zabierałem się kilka razy. Pierwszy pomysł był taki, żeby wytłumaczyć, że to nie ustawa, że to wyrok TK i czego konkretnie dotyczy. Po rozmowach z „protestującymi” zrezygnowałem – tłumaczenie jest bezcelowe. Później po profanacji kościołów, niszczeniu pomników naszych bohaterów chciałem wytchnąć zbydlęcenie protestującym – bez sensu, przecież jestem katolem z ciemnogrodu z średniowiecznymi poglądami. Postanowiłem, że napiszę tekst ku pokrzepieniu serc, tych którzy są za życiem….

przeczytaj...

Wolność do mordowania?

Wolność do mordowania?

Łatwo mi się pisze felietony, gdy lekkim tekstem mogę ironicznie prześliznąć po jakimś problemie.  Gorzej, gdy trzeba w krótkich słowach wyjaśnić coś, czego wielu nie chce  zrozumieć. Nie chce, bo tak jest im wygodniej. Dziś jusze podjąć to wyzwanie zdając sobie sprawę z tego, że powstały tekst jest tylko dla myślących. Przez parę dni bolało mnie kiedyś oko. Bolało na tyle solidnie, że – choć lekarzy staram się omijać szerokim łukiem – poszedłem do okulisty….

przeczytaj...

Przykurcz liturgiczny

Przykurcz liturgiczny

Pan Bóg mnie ostatnio ciężko doświadcza. Świątek, piątek i niedziela na wszystko brakuje czasu. Od trzech tygodni nawet na porządnego kościoła na Mszę św. jechać nie mam czasu. Zawsze kończy się na kościele parafialnym.  Ciężkie to doświadczenie, ale… ponoć Bóg doświadcza tych, których kocha… Można mieć choć nadzieję. Inna rzecz, że i to doświadczenie bywa czasami tak żałosne, że aż śmieszne. Chyba każdy z nas miał kiedyś okazje oglądać film, w którym dialogi nie nadążają…

przeczytaj...
1 2