Potrafimy sobie radzić z problemami

Potrafimy sobie radzić z problemami

Trwająca od kilku miesięcy pandemia koronawirusa odbiła się na polskiej i światowej gospodarce. Kryzys, z którym się obecnie mierzymy, uznawany jest za największy po II wojnie światowej. O stanie polskiej gospodarki oraz wyzwaniach, jakie przed nią stoją mówił premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczył w sesji otwierającej III edycję Forum Wizja Rozwoju. Warto najpierw zastanowić się, czym epidemia jest dla gospodarki światowej i polskiej. Jesteśmy częścią rozwoju wydarzeń, okrętem na wzburzonych falach. Nie do końca wiadomo,…

przeczytaj...

Nowy impuls

Nowy impuls

Rada Ministrów przyjęła kierunkowo projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody. Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (do 75 proc. czynszu). W tym roku przeznaczymy na to 420 mln zł. Z kolei gminy będą mogły otrzymać większe wsparcie na budowę mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. Projekt został…

przeczytaj...

Sukces na szczycie Rady Europejskiej

Sukces na szczycie Rady Europejskiej

Polska będzie mogła skorzystać z ok. 139 mld euro w formie dotacji oraz ok. 34 mld euro w pożyczkach (w cenach bieżących) w ramach Wieloletnich Ram Finansowych i Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy. To pieniądze, które pozwolą odbudować i umocnić polską gospodarkę po pandemii koronawirusa, a także zrealizować unijne cele w latach 2021-2027. Niezwykle trudne i długie negocjacje doprowadziły do przyjęcia największego w historii UE pakietu budżetowego. Oznacza to potężny zastrzyk inwestycyjny dla całej Europy,…

przeczytaj...

Połączenia lokalne powrócą?

Połączenia lokalne powrócą?

Dziś weszła w życie ustawa, której zadaniem jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. To ogromna szansa na pobudzenie kolejnej wielkiej fali polskiego kapitalizmu – powiedział szef rządu podczas spotkania z samorządowcami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak zaznaczył premier, odtwarzanie połączeń, z których połowa zniknęła w ostatnich 20-stu latach, ma służyć pobudzeniu przedsiębiorczości oraz zwiększeniu szans biznesu na tworzenie nowych miejsc pracy. W 2019 r. na przywracanie połączeń autobusowych rząd przeznaczy 300 mln zł, a w każdym kolejnym…

przeczytaj...

Gaz z nowych źródeł

Gaz z nowych źródeł

Potrzebujemy dywersyfikacji źródeł dostaw gazu; bezpieczeństwo energetyczne jest potrzebne nie tylko w Polsce, ale w całym obszarze pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym – mówił w piątek w Sabine Pass prezydent Andrzej Duda. Amerykański sekretarz energii Rick Perry podkreślał także wagę dywersyfikacji tras dostaw. Podczas wizyty w Sabine Pass prezydent Duda spotkał się z sekretarzem energii USA Rickiem Perry’m. Podczas wspólnej konferencji prasowej Duda wskazywał, że Cheniere podpisała z PGNiG umowę na dostawy gazu skroplonego…

przeczytaj...

W trosce o poprawę jakości życia w Europie Środkowej

W trosce o poprawę jakości życia w Europie Środkowej

W dniach 18-19 maja Stary Sącz stał się miejscem debaty o relacjach polsko-węgierskich, dotychczasowej współpracy obu krajów i sposobach jej ożywienia przez pryzmat uwarunkowań geopolitycznych. Tematami przewodnimi wydarzenia były wspólne działania w obszarze gospodarki, polityki zagranicznej, kultury, bezpieczeństwa oraz polityki społecznej. W Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu pojawiły się ważne postaci polskiej i węgierskiej polityki i biznesu, dyplomaci, przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz…

przeczytaj...

Prezydent kategorycznie o pożydowskim mieniu bezspadkowym

Prezydent kategorycznie o pożydowskim mieniu bezspadkowym

Żeby ktokolwiek mógł dojść skutecznie roszczeń za mienie bezspadkowe, najpierw musiałoby zostać zmienione polskie prawo. Póki jestem prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, nigdy się na to nie zgodzę – powiedział Andrzej Duda. Prezydent spotkał się w środę z mieszkańcami podkrakowskich Myślenic. Wpisał się w narrację obozu władzy próbującego energicznie przekonać Polaków, że nie grożą nam wypłaty horrendalnych odszkodowań, chociaż Stany Zjednoczone zobowiązały się do wspierania roszczeń organizacji żydowskich, także w zakresie mienia pozbawionego prawnych spadkobierców. – Jeżeli ktoś…

przeczytaj...

Premier o funduszu drogowym

Premier o funduszu drogowym

Niezwykle ważne są dla nas mniejsze miejscowości i połączenia między nimi– mówił szef rządu podczas uroczystości wręczenia promes samorządowcom z województwa lubuskiego. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił jak ważny dla obecnego rządu jest rozwój dróg lokalnych. Jak dodał, podejmowane działania na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej mają charakter prorozwojowy i proekologiczny. Większość wypadków na polskich drogach ma miejsce na drogach lokalnych – mówił Prezes Rady Ministrów zaznaczając wpływ inwestycji drogowych na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych i gminnych….

przeczytaj...

Forum Polsko-Węgierskie

Forum Polsko-Węgierskie

W dniach 18-19 maja Stary Sącz stał się miejscem debaty o relacjach polsko-węgierskich, dotychczasowej współpracy obu krajów i sposobach jej ożywienia przez pryzmat uwarunkowań geopolitycznych. Tematami przewodnimi wydarzenia były wspólne działania w obszarze gospodarki, polityki zagranicznej, kultury, bezpieczeństwa oraz polityki społecznej. W Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu pojawiły się ważne postaci polskiej i węgierskiej polityki i biznesu, dyplomaci, przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz…

przeczytaj...

Inwestorzy cenią Polskę za stabilność

Inwestorzy cenią Polskę za stabilność

Wysoka kultura techniczna oraz dobry system kształcenia inżynierów to zalety Polski jako miejsca na ulokowanie inwestycji – powiedział wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Dariusz Śliwowski. Podkreślił też, że Polska jest dużym, stabilnym i dobrze postrzeganym rynkiem. Warunki prowadzenia inwestycji w Polsce były tematem debaty podczas Europejskiego kongresu Ekonomicznego w Katowicach (13-15 maja 2019 r.). Uczestnicy dyskusji podkreślali, że inwestorzy najbardziej potrzebują przejrzystych i przewidywalnych przepisów prawnych, regulujących ich działalność. Wskazywali również na konieczność przedstawienia zrozumiałej dla…

przeczytaj...
1 2