Rozwój a prywatyzacja cz. III

Rozwój a prywatyzacja cz. III

PBK S.A. osiągnął w latach 1997 – 1998 taki poziom rozwoju, że dalszy jego rozwój wymagał opracowania polityki w rozwoju bankowości inwestycyjnej, która w Polsce rozwijała się bardzo dynamicznie. Wobec tego PBK nie mógł pozostać na te procesy obojętny. Uznano, że najistotniej­szymi działaniami w PBK powinno się stać: rozwijanie Grupy Kapitałowej PBK poprzez tworzenie specjalistycznych podmiotów, których oferta uzupełniała paletę usług i produktów Grupy Kapitałowej PBK. W tym celu wydzielono z dniem 1 lipca 2000…

przeczytaj...

Rozwój a prywatycja, cz. II

Rozwój a prywatycja, cz. II

Ocenę finansową Banku upubliczniono w 1997 roku w prospekcie emisyjnym1. Z danych zawartych w prospekcie emisyjnym wynika, iż PBK S.A. stał się znaczącym podmiotem dla polskiego rynku bankowego. Jego wielkości charakteryzuje w pierwszym rzędzie kapitał własny. Kapitał akcyjny – w 1997 roku kapitał akcyjny Banku wyniósł 108.000.0 tyś. złotych i dzielił się na 20.000.000 akcji zwykłych (na okaziciela), o wartości nominalnej 5 złotych każda akcja oraz na 1.600.000 zwykłych akcji imiennych o wartości nominalnej 5…

przeczytaj...

Rozwój a prywatyzacja cz. I

Rozwój a prywatyzacja cz. I

Przebudowa polskiej gospodarki w 1989 roku mogła się dokonać jedynie przy jednoczesnym reformowaniu systemu bankowego. Skoro proces reformowania gospodarki zmierzał w stronę jej urynkowienia, to w tymże samym kierunku podążać musiała i bankowość. Proces ten nie ominął również sektora bankowego. Stało się nieodzowną koniecznością stworzenie w Polsce dwuszczeblowego systemu bankowego. Ustawa o wprowadzaniu nowego prawa bankowego1 i ustawa o Narodowym Banku Polskim2 pod względem prawnym stworzyły fundamenty dla polskiego systemu bankowego, dostosowując go do aktualnych…

przeczytaj...

Monarchia w żałobie

Monarchia w żałobie

Jej Królewska Mość, Królowa Elżbieta II nie żyje Monarchini zmarła w czwartek na zamku Balmoral w wieku 96 lat – przekazał Pałac Buckingham. Na tronie zasiadała od 1952 r. – dłużej niż jakikolwiek monarcha w historii kraju. Tron automatycznie przejął jej najstarszy syn, książę Karol. Stan zdrowia królowej pogorszył się w środę – wieczorem Pałac Buckingham poinformował, że ze względu na zalecenie lekarzy, by odpocząć, odwołała ona zaplanowane wirtualne spotkanie z członkami Tajnej Rady. Wczesnym…

przeczytaj...

Usługi na rzecz małych i średnich

Usługi na rzecz małych i średnich

Transformacja gospodarcza przyniosła ze sobą dynamiczny rozwój przedsiębior­czości. Zjawisko to należy uznać za niezwykle pożądane, jednak jeśli prześledzimy etapy tegoż rozwoju w latach dziewięćdziesiątych, to zauważymy pewne, nie zawsze korzystne trendy. W latach 1993—1997 sektor małych i średnich przedsiębiorstw charakteryzował się wysoką dynamiką wzrostu. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw zarejestro­wanych w systemie REGON (bez rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa oraz rybołówstwa i rybactwa) wzrosła z 1980 tyś. do 2546 tyś. W 1997 r. małe i średnie…

przeczytaj...

Przypadki Bruna Szulca

Przypadki Bruna Szulca

Stwierdzenie, że Bruno Schulz był autorem, a przy tym również człowiekiem niezwykłym, trąci już truizmem. Przynależny do trójki „pisarzy magicznych” okresu międzywojennego (towarzyszą mu Witkacy i Gombrowicz) zmierzył się z literaturą na swój indywidualny, wyjątkowy, a przede wszystkim, intymny sposób. Wspomniana już niezwykłość jego prozy daje się sprowadzić do wykreowania mitologicznego świata i użycia go w stosunku do samego siebie. Czytanie człowieka przez symbol nie jest zjawiskiem nowym, a wyjątkowość Schulza zasadza się raczej na…

przeczytaj...

Profesor ostrzega:

Profesor ostrzega:

Wychowanie seksualne czasami potrafi zachwiać tożsamością płciową młodego człowieka, ponieważ trafia na wiek, w którym chłopcy i dziewczęta nie do końca wiedzą, co to jest kobiecość i męskość; uważam, że to jest szkodliwe – powiedział w Studiu PAP autor podręcznika do HiT prof. Wojciech Roszkowski. Prof. Wojciech Roszkowski był w piątek gościem Studia PAP. Zaznaczył, że wychowanie seksualne “czasami potrafi zachwiać tożsamością płciową młodego człowieka”. “To jest czasami po prostu szkodliwe, dlatego że to trafia…

przeczytaj...

Masażyści w drodze do równouprawnienia

Masażyści w drodze do równouprawnienia

Nigdy jeszcze w historii świata i ludzkości nie zdarzyło się, aby ludzie nie dążyli do podniesienia rangi swej pozycji, miejsca i uznania społecznego. Najczęściej nie chcieli pozostać na miejscach, które im przypadły zupełnie przypadkowo przez splot wydarzeń, okoliczności i czasu. Zawsze natomiast istniała ogromna determinacja zdobycia uznania w oczach innych, oraz uznania ważności i wartości własnej pracy i osoby. Można tłumaczyć to oczywiście na wiele sposobów, lecz mianownik zawsze będzie ten sam – to ludzka,…

przeczytaj...

Recydywa

Recydywa

Termin „recydywa” w prawie karnym oznacza, mówiąc ogólnie, powtórne popełnienie przestępstwa. Pojęcie to jednak ograniczone jest jedynie do pewnych ściśle określonych przypadków powrotu do przestępstwa. W prawię karnym bowiem powrót do przestępstwa może przejawiać się w kilku formach. W pojęciu recydywy natomiast mieści się jedynie popełnienie przestępstwa po uprzednim osądzeniu lub ukaraniu za inne przestępstwo. Tylko tę formę powrotu do przestępstwa można nazwać recydywą. Nie wchodząc w dalsze uściślanie, można recydywę określić jako powtórne popełnienie…

przeczytaj...

Reformy edukcaji

Reformy edukcaji

Zmiany społeczno – polityczne, jakie dokonały się w Polsce po 1989 roku wymusiły rozpoczęcie procesu reformowania wielu dziedzin życia. Jedną z nich była edukacja narodowa. Pochodzący z czasów PRL-u system szkolny w dużej części był ukierunkowana na indoktrynację dzieci i młodzieży, a jego znaczącym celem było wychowanie w duchu socjalizmu i idei walki klas. Jednak rządzące Polską w ostatnim dziesięcioleciu elity polityczne doszły do przekonania, iż zmianie ulec musi też cały system kształcenia. Polskie wzory…

przeczytaj...
1 2 3