Nasielskie Lwy

Nasielskie Lwy

W dniu 10 listopada 2020 roku na Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się – z uwagi na panującą pandemię COVID-19 – wyjątkowo kameralne, oficjalne ogłoszenie laureata tegorocznej nagrody  „Lew Nasielska”. Decyzją Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” w tym roku statuetka trafiła na ręce Pana Stanisława Tyca oraz pośmiertnie uhonorowano nią Pana Adama Stamirowskiego. Nagrody wręczył osobiście Pan Andrzej Waldemar Kordulewski – Zastępca Burmistrza Nasielska wraz z Członkami Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” – Panem Marianem Wasierzyńskim i Panem Krzysztofem Kowalskim….

przeczytaj...