Gdyby…

Gdyby…

Co byłoby gdyby Beck zaufał Hitlerowi i zawarł porozumienie z Hitlerem? Zbyt go znał jego rewizjonizm i parcie do stworzenia “1000 letniej III Rzeszy”, jego taktykę “salami” (Czechosłowacja, Kłajpeda) i jego wypowiedzi, że Polska leży na ziemiach zagarniętych Niemcom, aby mu ufać… W literaturze przedmiotu przy krytyce ograniczonego scenariusza “dziwnej wojny” na Zachodzie pomijana jest ewentualność innego stanu rzeczy. Wiemy, że nieprzygotowane do wojny państwa zachodnie (w najlepszej sytuacji była (jednak) politycznie skłócona Francja, w…

przeczytaj...

Ameryka, Polska, zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne…

Ameryka, Polska, zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne…

W oczach amerykańskich konserwatystów prezydent Żeleński jest zdolnym aktorem, nawet skorumpowanym dyktatorem bezmyślnie wyniszczającym kwiat młodzieży ukraińskiej na życzenie globalistów z NWO. Natomiast zupełnie pomijają fakt ogromnej korupcji w Rosji, a ze swojej lokalnej amerykańskiej perspektywy wychowanek sowieckiego KGB prezydent Putin w ich oczach uchodzi wprost za konserwatywnego chrześcijańskiego demokratę walczącego o podstawowe prawa i wolności obywateli. Po miesięcznym pobycie w Polsce, datowanym pomiędzy odrzańskim kryzysem śniętych ryb, a raportem przywracającym temat reparacji przez wybudzonych…

przeczytaj...

Polska wystawia rachunek. Wyborcy PO są przeciw

Polska wystawia rachunek. Wyborcy PO są przeciw

W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej Polska chce określić ilościowo szkody, jakie wyrządzili niemieccy okupanci. Raport ten może być poważnym testem dla stosunków niemiecko-polskich – pisze w czwartek portal dziennika „Welt”. Doniesienia te potwierdzają słowa Jarosława Kaczyńskiego, który 1 września, potwierdził, że zapadła decyzja o domaganie się reparacji wojennych. „Przedstawiając ekspertyzę, dotyczącą rozmiarów szkód poniesionych w czasie II wojny światowej, Polska chce położyć nacisk na żądanie odszkodowania od Niemiec” – wyjaśnia „Welt”.Wiadomo, że sprawozdanie…

przeczytaj...

Kiedy reparacje wojenne?!

Kiedy reparacje wojenne?!

okres pomiędzy wrześniem 1939 r. a majem 1945 r. bez wątpienia można uznać za najbardziej tragiczny w dziejach naszego narodu. Agresja niemieckiej III Rzeszy i następnie Związku Sowieckiego przyniosła Polakom niewyobrażalne cierpienia i kolosalne straty materialne. NIEMIECKIE ZBRODNIE I GRABIEŻ NA NIEWYOBRAŻALNĄ SKALĘ Około 6 mln obywateli polskich straciło przez ten czas życie: w wyniku działań wojennych i celowej polityki eksterminacyjnej okupanta. Zaznaczyć tu trzeba mocno, że blisko 90% tej liczby to tragiczny efekt bezwzględnego…

przeczytaj...

Kredyty na przykładzie PKO BP

Kredyty na przykładzie PKO BP

Opracowanie to łączące teorię z praktyką, ma na celu przybliżenie samej instytucji kredytu, zapoznanie z rodzajami kredytu, z prawnymi zabezpieczeniami zwrotu kredytu w PKO BP S.A. Od najdawniejszych czasów ludzie korzystali z pożyczek. Początkowo pożyczali sobie nawzajem rzeczy i pieniądze. Potem udzielaniem pożyczek zaczęła zajmować się zawodowo pewna grupa ludzi zwana bankierami – od włoskiego słowa in blanco – ława. Na tych ławach bankierzy wymieniali pieniądze, handlowali wekslami i czekami, udzielali pożyczek. Z czasem pojawiły…

przeczytaj...

Integracja seksualna młodzieży

Integracja seksualna młodzieży

Rozwojem człowieka, szczególnie emocjonalnym, ale również i duchowym, zajmuje się nie tylko nauka Kościoła Katolickiego. Jest to też dziedzina wiedzy medycznej. Już w okresie niemowlęcym wymienia się specyficzne przeżycia emocjonalne. Do nich zalicza się: strach – przeżycie wyraźnie zabarwione przykrością; nie wiąże się z odczuwaniem sytuacji jako niebezpiecznej, ale źródło tej reakcji stanowi aktualny, określony stan organizmu, doświadczenia organizmu ograniczają się tylko do posiadanych przez dziecko odruchów warunkowych; szybko wygasa jeżeli po wystąpieniu bodźca, który…

przeczytaj...

Nowy tytuł, nowe problemy

Nowy tytuł, nowe problemy

Spoglądając na rynek prasowy szybko nasuwa się stwierdzenie, ze jest on – albo wydaje się już być nasycony do granic możliwości. Jednak mimo tego, wciąż rodzą się nowe pomysły wydawnicze, które po pewnym czasie przybierając już postać konkretnego tytułu próbują zawojować pewien segment rynku czytelniczego. Jednak lansowanie nowego tytułu wiąże się z niemałym ryzykiem powodowanym niebagatelnymi kosztami przygotowania i wydania tytułu. Popycha to wydawców do wykorzystania najnowszych metod sondowania rynku, do korzystania z technik testowania,…

przeczytaj...

Kredyt nie jedno ma imię

Kredyt nie jedno ma imię

Kredyt powstał i rozwinął się na tle wymiany towarów i stosunków towarowo – pieniężnych. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem sprzedaży towaru a terminem uregulowania przez odbiorcę jego zobowiązań wobec sprzedawcy mamy do czynienia z kredytem towarowym. Kredyt pieniężny zaś jest odstąpieniem przez jedną osobę fizyczną lub prawną drugiej osobie określonej sumy środków pieniężnych pod warunkiem zwrotu tej sumy w terminie ustalonym przez dwie strony. Kredytowi towarzyszy z reguły oprocentowanie będące wynagrodzeniem pożyczkodawcy1. Wszelkie transakcje kredytowe…

przeczytaj...

Wolność a stany nadzwyczajne

Wolność a stany nadzwyczajne

Współczesny obywatel demokratycznych krajów Europy i Północnej Ameryki przywiązany jest do rozległych gwarancji wolności osobistych. Niewątpliwie są one wielką zdobyczą naszej cywilizacji. Jednakże w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy zagrożony jest sam byt społeczeństwa, czy też jego części, częstokroć koniecznością staje się czasowe ograniczenie tych praw. Stany wyjątkowe – jak wynika z samej nazwy, są stanami niecodziennymi, nienaturalnymi, czymś, co odbiega od ustalonego porządku. Jednakże w każdym społeczeństwie zdarzają się sytuacje, które wprowadzenie ich w zupełności uzasadniają….

przeczytaj...

Motywacje

Motywacje

Nigdy jeszcze w historii świata i ludzkości nie zdarzyło się, aby ludzie nie dążyli do podniesienia rangi swej pozycji, miejsca i uznania społecznego. Najczęściej nie chcieli pozostać na miejscach, które im przypadły zupełnie przypadkowo przez splot wydarzeń, okoliczności i czasu. Zawsze natomiast istniała ogromna determinacja zdobycia uznania w oczach innych, oraz uznania ważności i wartości własnej pracy i osoby. Można tłumaczyć to oczywiście na wiele sposobów, lecz mianownik zawsze będzie ten sam – to ludzka,…

przeczytaj...
1 2 3 10