Tradycja wraca na Morawy

Tradycja wraca na Morawy

W sobotę 12 września 2020 r. biskup Bernard Fellay z Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X (FSSPX) z poświęcił kościół w miejscowości Pstruží na Morawach, w północno-wschodniej części Czech, w powiecie Frydek-Mistek, 30 km od polskiej granicy. Kościół Pstruží został zbudowany przez Bractwo św. Piusa X. Jest poświęcony św. Barbarze. W ceremonii konsekracji uczestniczyło 80 wiernych. Następnego dnia biskup Fellay udzielił bierzmowania 23 osobom na oczach setki wiernych z całychCzech. Apostolat w Czechach odbywa się w…

przeczytaj...

FSSPX liczy 675 kapłanów

FSSPX liczy 675 kapłanów

W czerwcu br. w Bractwie Kapłańskim Św. Piusa X wyświęcono 16 nowych kapłanów – dzięki temu zgromadzenie, założone przez abp. Marcelego Lefebvre’a (1905–1991), liczy obecnie trzech biskupów oraz 672 księży. Do tej liczby członków Bractwa należy dodać jeszcze 138 braci zakonnych i 76 oblatek, którzy podlegają przełożonemu generalnemu, ks. Dawidowi Pagliaraniemu FSSPX; ponadto Bractwo opiekuje się osobnym zgromadzeniem sióstr zakonnych oraz Misjonarkami Jezusa i Maryi.   Założone 1 listopada 1970 r. Bractwo Św. Piusa X…

przeczytaj...

Obłuczyny w seminariach

Obłuczyny w seminariach

Podczas gdy w seminariach Bractwa na półkuli północnej panują ferie letnie i klerycy, opuściwszy seminaria, odpoczywają przed początkiem kolejnego roku lub pomagają kapłanom w apostolacie, uczestnicząc w pielgrzymkach, obozach letnich, itp., w seminariach południowej hemisfery rok akademicki trwa w najlepsze. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, seminarzyści roku duchowości w La Reja i Goulburn otrzymali sutannę. W seminarium Matki Bożej Współodkupicielki w La Reja, po rozpoczęciu zajęć w marcu bieżącego roku, 15 sierpnia 2020 r.,…

przeczytaj...

Czy Sobór zmienił naszą wiarę?

Czy Sobór zmienił naszą wiarę?

Z okazji 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu o nieomylności papieskiej, w dzienniku „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 3 sierpnia br. ukazał się artykuł prof. Huberta Wolfa zatytułowany Wynalazek katolicyzmu. Autor pisze w nim, że I Sobór Watykański „zatwierdził jako prawdę objawioną przez Boga orzeczenie do tamtej pory wprost uważane za fałszywe, jakoby papież samodzielnie, bez wiążącej, jednogłośnej zgody biskupów i przekonania ogółu wiernych Kościoła miał moc wyrażania nieomylnych prawd”. Twierdzenie profesora nie jest niczym innym jak zuchwałym kłamstwem….

przeczytaj...

Rusza nowy kurs katechetyczny

Rusza nowy kurs katechetyczny

Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X od września do czerwca każdego roku prowadzi korespondencyjny kurs katechizmu dla dzieci i młodzieży na ośmiu poziomach nauczania: kl. „0” (ok. 5–6 lat): podstawowe modlitwy i prawdy wiary kl. I (ok. 7 lat): podstawowe prawdy wiary kl. II (8 lat): bezpośrednie przygotowanie do spowiedzi i I Komunii św. kl. III (9 lat): Skład Apostolski kl. IV (10 lat): Dekalog kl. V (11 lat): sakramenty kl. VI (12 lat): cnoty boskie…

przeczytaj...

Tydzień Chórów 2020

Tydzień Chórów 2020

Święta Hildegarda z Bingen powiedziała, że w muzyce Bóg pozostawił ludziom wspomnienie o utraconym raju. O tym, jak wspaniały musiał on być, mogli się przekonać goście tegorocznego Tygodnia Chórów (Chorwoche 2020).   Uczestnicy z siedmiu różnych krajów – Austrii, Czech, Francji, Niderlandów, Niemiec, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii – spotkali się w muzycznym raju w Wangs (gdzie mieści się męska szkoła Bractwa – przyp. tłum.) w Szwajcarii. Z okazji 50-lecia istnienia Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X program…

przeczytaj...

XXVI Międzynarodowa Pielgrzymka Tradycji Katolickiej

XXVI Międzynarodowa Pielgrzymka Tradycji Katolickiej

4 sierpnia 2020 r. wyruszyła XXVI Międzynarodowa Pielgrzymka Tradycji Katolickiej z Warszawy na Jasną Górę. Wymarsz poprzedziła Msza św. śpiewana, odprawiona w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie, w której uczestniczyło ponad 130 pielgrzymów oraz ich bliscy. Sporą grupę tworzyły również osoby, które – nie mogąc fizycznie wziąć udziału w pielgrzymce – wchodziły w skład tzw. grupy duchowej, modląc się w intencji pielgrzymów. Już pierwszego dnia pogoda nas nie rozpieszczała, co było…

przeczytaj...

Chrzest udzielany z użyciem zmienionej formuły jest nieważny

Chrzest udzielany z użyciem zmienionej formuły jest nieważny

Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła, że chrzest udzielany z użyciem formuły „My ciebie chrzcimy, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” nie jest ważny i musi być powtórzony. W dokumencie podpisanym przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Luisa Ladarię, SJ oraz sekretarza tej dykasterii, abp. Giacomo Morandi, a zaaprobowanym przez Ojca Świętego, podkreślono, że wszelkie zmiany formuły Chrztu św. są sprzeczne z nauczaniem Kościoła, który stwierdza, że „gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci” (Sob. Watykański…

przeczytaj...

Koronawirus w klasztorze. Wszyscy w dobrym stanie.

Koronawirus w klasztorze. Wszyscy w dobrym stanie.

“Jeden z naszych ojców przebywa w szpitalu z powodu zarażenia koronawirusem” – piszą na stronie internetowej i w mediach społecznościowych franciszkanie z klasztoru w Wieliczce. Kościół, w którym znajduje się m.in. cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej, został zdezynfekowany. Jeden z zakonników trafił do szpitala, a czterech innych objęto kwarantanną. Bracia objęci kwarantanną mieszkają w odosobnionej części klasztoru, zaś pozostali, którzy pełnią posługę w kościele, mieszkają w Liceum Franciszkańskim z oddzielnym wejściem, kuchnią i refektarzem, i…

przeczytaj...

Szkoła dla dziewcząt przechodzi pod opiekę dominikanek

Szkoła dla dziewcząt przechodzi pod opiekę dominikanek

Od przyszłego roku szkolnego żeńskie gimnazjum św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Schönenberg w Nadrenii Północnej-Westfalii znajdzie się pod opieką sióstr dominikanek nauczających z Fanjeaux we Francji. Zasłużona s. Maria Michaela Metz, po 29 latach sprawowania urzędu rektora, przekazała swoją funkcję s. Marii Joannie Heggenberger. Nie są to pierwsze kontakty szkoły z siostrami z zaprzyjaźnionej z Bractwem gałęzi zakonu św. Dominika. Od czasu założenia gimnazjum w 1991 r. kilka uczennic po zdaniu matury wstąpiło do tego…

przeczytaj...
1 2 3 5